Aktualności

Cenckiewicz na łamach „Securitas Imperii”!

Data: 19.04.2014

Na łamach najnowszego numeru „Securitas Imperii” (nr 24, 2014) - periodyku naukowego wydawanego przez czeski Instytut Badania Reżimów Totalitarnych (Ústav pro studium totalitních režimů - odpowiednik polskiego IPN) dr hab. Sławomir Cenckiewicz opublikował artykuł poświęcony masakrze Grudnia ’70 w Gdańsku (Gdaňsk 1970 - nepotrestaný zloćin a boj o pamet).

W tym samym numerze ukazał się także obszerny wywiad z Cenckiewiczem, który przeprowadził redaktor naczelny „Securitas Imperii” Jan Cholinský, na temat położenia sprawy polskiej podczas II wojny światowej (Sovĕtizace Polska, Západ a princip legalismu).

Strona internetowa „Securitas Imperii” tutaj: http://www.ustrcr.cz/cs/securitas-imperii