Książki

Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991 (wprowadzenie do syntezy)

Wydawnictwo: Zysk i S-ka
Rok wydania: 2011
Stron: 535

Jest upalny 22 lipca 2006 r. Kolejna rocznica ogłoszenia manifestu PKWN w Moskwie,który dał formalny początek państwowości Polski Ludowej. Decyzją władzRP zostaję przewodniczącym Komisji ds. Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych.Gdy kilka dni później z pierwszej ręki zapoznaję się z mentalnością wysokichoficerów tej służby, postanawiam ustalić i zrozumieć, jak to się stało…Jak to się stało, że w Warszawie, w gmachu przy al. Niepodległości, przez tylelat funkcjonował jeden z najważniejszych instrumentów podległościnaszego kraju.Jak to się stało, że dopiero w siedemnastym roku budowania demokratycznejPolski rozmontowano tę postsowiecką redutę zlokalizowaną w najdalej na wschódpołożonym kraju zachodniej części Europy. I jak to się stało, że do realizacji tegozadania polskie państwo wyznaczyło doktora nauk historycznych1.Ukończenie przedkładanej Czytelnikowi książki traktuję jako wypełnienie —po pięciu latach — zobowiązania, którego podjąłem się w 2006 r., ponieważ jakobadacz i historyk aż za dobrze wiem, iż ludzką pamięcią, naszymi zaszłościami niemożna w dowolny sposób zarządzać. Nie można arbitralnie stwierdzić, że czegośnie będziemy pamiętać, że jakiś fragment przeszłości jest nieistotny. Wreszcie, żepozbywanie się niepotrzebnego balastu wymaga wytrwałości.