Książki

Kryptonim „Klan”. Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Tom 1: wrzesień 1980 – wrzesień 1981, wstęp S. Cenckiewicz, redakcja naukowa Marzena Kruk i Radosław Żydonik, współpraca S. Cenckiewicz

Wydawnictwo: IPN
Rok wydania: 2010
Stron: 797

Podpisane 31 sierpnia 1980 r. porozumienie między Komisją Rządowa o Międzyza­kładowym Komitetem Strajkowym gwarantowało powołanie niezależnego od władzy związku zawodowego. W wyniku tego porozumienia 17 września 1980 r. w Gdańsku przedstawiciele robotników ogłosili powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Sprawę obiektową kryptonim „Klan” zarejestrowano 14 listopada 1980 r. „w celu ochrony działalności NSZZ »Solidarność«”. Początkowo prowadził ją Wydział III „A” KW MO w Gdańsku. Po reorganizacji struktur aparatu bezpieczeństwa w okresie stanu wojennego sprawę przejął Wydział V, a w 1983 r. ostatecznie Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku. Biorąc pod uwagę fakt zniszczenia przez gdańską bezpiekę w latach 1980-1990 niemal wszystkich materiałów operacyjnych dotyczących organizacji i osób występujących przeciwko władzy w latach osiemdziesiątych, zachowanie akt sprawy o kryptonimie „Klan” powoduje, iż jest to bezcenny zbiór dokumentów, pozwalający prześledzić działania SB wobec Związku