Książki

Wacław Jędrzejewicz, Polonia amerykańska w polityce polskiej. Historia Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia, wstęp i opracowanie S. Cenckiewicz

Wydawnictwo: LTW
Rok wydania: 2006
Stron: 432

Autor książki i jego przyjaciele z Komitetu Narodowego Amerykanów Pol­skiego Pochodzenia (m. in. Ignacy Matuszewski, Henryk Floyar-Rajchman, Mak­symilian Węgrzynek, Franciszek Januszewski, Lucjusz A. Kupferwasser) od po­czątku mieli świadomość, że za brutalnymi atakami części prasy polonijnej i ame­rykańskiej na działalność polskich antykomunistów podczas wojny stoi agentura sowiecka. Sprzyjała temu wówczas atmosfera społeczno-polityczna w Stanach Zjednoczonych będąca owocem żmudnej pracy sowieckiej rezydentury wywia­dowczej w Ameryce (IV Zarząd Sztabu Generalnego Armii Czerwonej - później­sze GRU), która począwszy od lat trzydziestych zdołała opanować znaczną część życia intelektualnego, kulturalnego i naukowego Ameryki by w przededniu oraz podczas II wojny światowej uzyskać znaczące wpływy w administracji rządowej i współdecydować o kierunkach polityki amerykańskiej...  - fragment wstępu S. Cenckiewicza