Książki

Polska emigracja polityczna. Informator MSW, (reprint), wstęp. S. Cenckiewicz

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza „Adiutor”
Rok wydania: 2004
Stron: 352

Polska emigracja polityczna. Informator to publikacja o charakterze we­wnętrznym opracowana przez zespół funkcjonariuszy Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w latach 1958-1962. W formie książki opatrzonej adnotacją „tylko do użytku wewnętrznego” Informator ukazał się w 1962 r. Od tej chwili przez cały okres PRL służył on funk­cjonariuszom Służby Bezpieczeństwa za podręcznik z zakresu wiedzy o polskiej emigracji politycznej. Jest to publikacja analogiczna do Informa­tora o nielegalnych antypaństwowych organizacjach i bandach działających w Pol­sce Ludowej w latach 1944-1956 z 1964 r.

            Historycy spoza resortu nie mieli pojęcia o istnieniu opracowania Pol­ska emigracja polityczna. Informator aż do momentu powstania Instytutu Pa­mięci Narodowej, kiedy zostało ono odtajnione i udostępnione bada­czom. Wbrew pozorom nie zachowało się zbyt wiele egzemplarzy tej pu­blikacji. Był to zresztą jeden z powodów, dla których warto było wydać Informator drukiem w formie reprintu. Książkę tę należy traktować przede wszystkim jako źródło historyczne wytworzone przez aparat bezpieczeń­stwa PRL... - fragment wstępu S. Cenckiewicza